วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

food science&Medical

ประวัติ ตามเด็กแนว....
ชื่อ.....
บ้าน.....
สำคัญที่ปัจจุบัน...
....เรียน วิทย์ศาสตร์สาขาการอาหาร
ลงเลือกเรียนวิชาเสรี วิทยศาตร์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกลอน...กรณ์
.............
ก้าวไปให้ถึงตามใจหวัง....
เหนื่อยมากเลย กับการเรียน ...

ไม่มีความคิดเห็น: