วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ฮีดายะ ที่รู้สึกได้

ฮีดายะ !!!!ที่รู้สึกได้
ไม่เคยทำผิด ก็จะไม่รู้สึก ....
แต่เมื่อก้าวในการทำผิด ย่อมรู้สึกว่าอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ฮีดายะให้เลือกทางที่ถูกต้องอีกครั้ง....
จนเมื่อก้าวมาถูกอีกครั้งว่า ใช่!!!
อัลลอฮฺได้ฮีดายะ ให้ฉันกลับมาเป็นบ่าวที่ดีใหม่ อัลลาฮัมดูลิลลาฮฺ
.........เมื่อ วันนี้ได้รู้ว่าการทำอะไร มีพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางสวนทาง ย่อมมีโอกาสที่อัลลอฮฺจะฮีดายะ ให้เขาเดินมาพร้อมกับฉัน...
........แต่ฉันต้องไม่ลืมที่จะต้องขอดุอาร์ ....

ไม่มีความคิดเห็น: